Modern bouppteckningstjänst till fast pris! En jurist vägleder er genom hela processen, besvarar samtliga era frågor och ser till att bouppteckningen blir korrekt!
ENDAST 1.995 kr!
Ca 80% billigare än en traditionell juristbyrå! Läs mer!

Varför Bouppteckning Online?

FAST PRIS

Vi har fast pris och betalning sker först när bouppteckningen är klar. Inga andra kostnader tillkommer.

HEMIFRÅN

Ni behöver inte passa någon tid och allt sker i ert eget tempo. All kommunikation sker via e-post.

EXPERTER

Våra jurister är experter på bouppteckningar och arbetar metodiskt så allt blir korrekt.

Redo att sätta igång?

Frågor & Svar

Vad hjälper vi till med?

Bouppteckning Online är en modern bouppteckningstjänst som hjälper er genom alla moment! Det inkluderar bl a att vi:

 • Vägleder er genom hela processen och besvarar samtliga era frågor.
 • Reder ut er arvssituation och tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen.
 • Skapar korrekta kallelser.
 • Sammanställer bouppteckningen så den blir korrekt.
 • Bistår med mallar, avtal och fullmakter vid behov.
 • Kontrollerar att allt är korrekt och att rätt bilagor bifogas.

Vad behöver man göra själv?

Ni kommer att behöva hjälpa till med följande uppgifter:

 • Besvara frågor om den avlidnes arvssituation.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes anhöriga.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Skriva ut, kopiera och posta dokument.
 • Be två utomstående personer närvara på förrättningsdagen (förrättningsmän).

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på endast 1 995 kr (inkl moms) – oavsett omfattning på uppdraget! Vi har inga sorters tillägg eller rörliga kostnader, så ni kan vara trygga när ni beställer bouppteckningen hos oss.

Hur kan ni ha så lågt pris?

 • Effektiv process
  Den stora anledningen är att internet gör det möjligt att arbeta mycket mera effektivt. Vi har skapat en tidseffektiv process och kommunikationen sker på ett smidigt sätt där varken vi eller kunden behöver lägga ner tid på långa möten.
 • Inga dyra lokaler eller höga omkostnader
  Vi har inga dyra lokaler eller höga omkostnader som i slutändan hamnar på priset.
 • Kund gör enklare arbete
  Vi tror inte de flesta kunder vill betala för en jurist som skriver ut och postar brev. Därför låter vi kunden göra detta själv med hjälp av tydliga instruktioner från oss.
 • Deltar inte på förrättningen
  Vi närvarar inte på förrättningen, utan ser till att alla dokument är klara så kunden enkelt kan sköta förrättningen själv.

Vem betalar för bouppteckningen?

Det är den som beställer tjänsten som är betalningsansvarig, men man betalar med den avlidnes tillgångar. Kostnader för begravning och bouppteckning är prioriterade skulder vid arvskiftet som betalas innan övriga skulder.

Vad har ni för betalningsvillkor?

Faktura skickas ut när bouppteckningen är sammanställd. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid beställning sker sedvanlig kreditupplysning av beställaren.

Vad skiljer er tjänst från en traditionell tjänst hos en juristbyrå eller begravningsbyrå?

Den stora skillnaden är att all kommunikation hos oss sker via nätet, istället för att man träffas. Vi låter även kunden utföra några enklare uppgifter som att skriva ut dokument och posta brev. De flesta uppgifter (t ex att skaffa fram uppgifter om tillgångar, skulder och dödsbodelägare) måste även utföras hos en traditionell byrå. I övrigt är det samma slags tjänst där vi vägleder er genom hela processen och ser till att bouppteckningen blir korrekt.

Var ska förrättningen hållas?

Ni bestämmer själva var ni ska vara på förrättningsdagen. Vanligtvis träffas man hemma hos den närmast anhöriga, men det bestämmer ni själva. Om ni inte kommer överens, så är det bouppgivaren som bestämmer. Vi närvarar inte på förrättningsdagen.

Hur sker kommunikationen med er?

All kommunikation sker via webbformulär eller e-post. Information från kund lämnas främst via webbformulär. Kompletterande frågor och ärendeuppdateringar från oss sker via e-post.

Frågor om er bouppteckning lämnar ni via e-post. Kundfrågor är prioriterade och besvaras så fort som möjligt (under kontorstid).

Tar ni emot alla sorters bouppteckningsuppdrag?

Nej, för att kunna hålla ett lågt fast pris tar vi endast emot bouppteckningar där den avlidne var svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Hur lång tid tar bouppteckningen?

Vår handläggningstid varierar beroende på hur avancerad bouppteckningen är och hur snabbt kunden tar fram information. Normalt tar det bara någon dag att förbereda dokumenten inför förrättningsdagen. Kallelserna måste sedan skickas ut minst 14 dagar innan förrättningen och Skatteverkets hantering tar ca 1-2 månader beroende på belastningen på det aktuella kontoret. Man får räkna med att det tar totalt ca 2 månader innan bouppteckningen är registrerad och godkänd.

Hjälper ni även till med bodelning och arvskifte?

Nej, vi hjälper endast till med bouppteckningar. Bodelning och arvskifte kan ofta arvingarna utföra själva . Det är privata handlingar som inte behöver registreras hos någon myndighet. Man måste komma överens om hur tillgångarna ska fördelas och sedan upprätta ett dokument som samtliga skriver under. Om man inte kan komma överens, kan man ta hjälp av en skiftesman som hjälper till. Om det ändå inte löser sig, avgörs arvskiftet i domstol.

Kommer ni att ha fullmakt över dödsboet?

Nej, vi har ingen rätt att företräda dödsboet eller hantera dess tillgångar.

Var kan jag läsa era villkor?

Villkoren finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Fler frågor eller funderingar?