Bouppteckning till fast pris! Komplett tjänst med personlig jurist. Vi ser till att er bouppteckning blir registrerad och godkänd!
FAST PRIS: 3 900 kr!

Varför Bouppteckning Online?

FAST PRIS

Vi har fast pris och betalning sker först när bouppteckningen är godkänd. Inga andra kostnader tillkommer.

HEMIFRÅN

Ni behöver inte passa någon tid och allt sker i ert tempo. All kommunikation sker via e-post eller brev.

EXPERTER

Våra jurister är experter på bouppteckningar och arbetar metodiskt så allt blir korrekt.

Redo att sätta igång?

Frågor & Svar

Vad hjälper vi till med?

Bouppteckning Online är en komplett bouppteckningstjänst och vi ser till att er bouppteckning blir godkänd! Det inkluderar bl a att vi:

 • Besvarar samtliga era frågor och vägleder er genom alla beslut.
 • Reder ut er arvssituation och tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen.
 • Skickar ut korrekta kallelser med rekommenderat brev.
 • Skickar ut eventuellt testamente för delgivning och godkännande.
 • Sammanställer bouppteckningen och bistår med mallar, avtal och fullmakter vid behov.
 • Kontrollerar att bouppteckningen är korrekt och ser till att alla bilagor är bifogade innan vi skickar in den.
 • Sköter all kontakt med Skatteverket och ser till att bouppteckningen blir registrerad och godkänd.

Vad behöver man göra själv?

Ni kommer att behöva hjälpa till med följande uppgifter:

 • Besvara frågor om den avlidnes arvssituation.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes anhöriga.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Be en utomstående person närvara på förrättningsdagen (förrättningsman).

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på 3 900 kr (inkl moms). Vi tar inget extra betalt för porto, kallelser, beställda dokument eller upprättande av fullmakter och avtal som eventuellt behöver bifogas bouppteckningen.

Vem betalar för bouppteckningen?

Det är den som beställer tjänsten som är betalningsansvarig, men man betalar med den avlidnes tillgångar. Kostnader för begravning och bouppteckning är prioriterade skulder vid arvskiftet som betalas innan övriga skulder.

Vad har ni för betalningsvillkor?

Faktura skickas ut när bouppteckningen är godkänd av Skatteverket. Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid beställning sker sedvanlig kreditupplysning av beställaren.

Var ska förrättningen hållas?

Ni bestämmer själva var ni ska vara på förrättningsdagen. Vanligtvis träffas man hemma hos den närmast anhöriga, men det bestämmer ni själva. Om ni inte kommer överens, så är det bouppgivaren som bestämmer. Vi närvarar inte på förrättningsdagen.

Hur sker kommunikationen med er?

All kommunikation sker via webbformulär eller e-post. Information från kund lämnas främst via webbformulär. Kompletterande frågor och ärendeuppdateringar från oss sker via e-post.

Frågor om er bouppteckning lämnar ni via e-post. Kundfrågor är prioriterade och besvaras så fort som möjligt (under kontorstid).

Tar ni emot alla sorters bouppteckningsuppdrag?

Nej, för att kunna hålla ett lågt fast pris tar vi endast emot bouppteckningar där den avlidne var svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Hur lång tid tar bouppteckningen?

Vår handläggningstid varierar beroende på hur avancerad bouppteckningen är och hur snabbt kunden tar fram information. Normalt tar det bara någon dag att förbereda dokumenten inför förrättningsdagen, men om vi t ex behöver beställa dokument eller skapa fullmakter kan det ta några dagar extra. Kallelserna måste sedan skickas ut minst 14 dagar innan förrättningen och Skatteverkets hantering tar ca 1-2 månader beroende på belastningen på det aktuella kontoret. Man får räkna med att det tar totalt ca 2 månader innan bouppteckningen är registrerad och godkänd.

Hjälper ni även till med bodelning och arvskifte?

Nej, vi utför endast bouppteckningar.

Bodelning och arvskifte kan ofta arvingarna utföra själva . Det är privata handlingar som inte behöver registreras hos någon myndighet. Man måste komma överens om hur tillgångarna ska fördelas och sedan upprätta ett dokument som samtliga skriver under. Om man inte kan komma överens, kan man ta hjälp av en skiftesman som hjälper till. Om det ändå inte löser sig, avgörs arvskiftet i domstol.

Kommer ni att ha fullmakt över dödsboet?

Nej, vi har ingen rätt att företräda dödsboet eller hantera dess tillgångar. Vi agerar endast som ingivare och förrättningsman för er bouppteckning.

Var kan jag läsa era villkor?

Villkoren finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Fler frågor eller funderingar?