Bouppteckning


 

Att upprätta bouppteckning på internet

Då någon avlider skall bouppteckning upprättas. Om den boets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet behövs dock bouppteckning ej göras såvida i boet inte finns fast egendom eller tomträtt. Om dödsbodelägare eller fordringsägare påkallar det skall också bouppteckning ske. Dödsboanmälan görs till skattemyndigheten av socialnämnden.

Mallar för bouppteckning finns här

 
Sälja arvet   ·   Bouppteckning   ·   Fakturera   ·   Rysare   ·   Visitkort   ·  

Aktuellt

Copyright © Utvecklad av HIGO.se 2003 -

site hit counter