Bouppteckning online till fast pris! Vi hjälper er genom alla moment och ser till att er bouppteckning blir registrerad och godkänd!
FAST PRIS: 3 900 kr!

Varför Bouppteckning Online?

FAST PRIS

Vi har ett fast pris så ni vet vad det kommer att kosta från start. Inga andra kostnader tillkommer.

HEMIFRÅN

Ni behöver inte passa någon tid eller åka iväg för att träffa oss. All kommunikation sker via e-post.

I ERT TEMPO

Ni kan göra era uppgifter i ert eget tempo. Ni får instruktioner via e-post och svarar när det passar er.

EXPERTER

Vi är specialister på bouppteckningar och arbetar metodiskt för att säkerställa att allt blir korrekt.

ENKELT

Vi har delat upp processen i små enkla steg med klara instruktioner och användarvänliga formulär.

SUPPORT

Vi hjälper er genom hela processen. Vi ger tydlig information och besvarar samtliga era frågor.

Vad hjälper vi till med?

Vi hjälper till hela vägen och ser till att er bouppteckning blir godkänd!

Expertis

Vi reder ut arvssituation, hjälper till med alla moment och besvarar samtliga era frågor.

Kallelser

Vi tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen och skickar ut korrekta kallelser med rek brev.

Administration

Vi sammanställer och bifogar bilagor samt bistår med mallar och fullmakter vid behov.

Skatteverket

Vi ser till att bouppteckningen blir godkänd och sköter all kontakt med Skatteverket.

Vad behöver ni göra?

Ni kommer att behöva bistå med följande uppgifter.

Besvara frågor

Ni kommer behöva besvara frågor om arvssituationen via mail och formulär.

Tillgångar & Skulder

Ni behöver ta fram uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.

Kontaktuppgifter

Ni kommer behöva bistå med information om den avlidnes anhöriga.

Förrättningsman

Ni behöver bistå med en utomstående person som närvarar på förrättningen.

Redo att sätta igång?

Frågor & Svar

Vad hjälper vi till med?

Vi hjälper er hela vägen och ser till att er bouppteckning blir registrerad och godkänd! Det inkluderar bl a att vi:

 • Besvarar samtliga era frågor och vägleder er genom alla beslut.
 • Reder ut er arvssituation och tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen.
 • Skickar ut korrekta kallelser med rekommenderat brev.
 • Skickar ut eventuellt testamente för delgivning och godkännande.
 • Sammanställer bouppteckningen och bistår med mallar, avtal och fullmakter vid behov.
 • Kontrollerar att bouppteckningen är korrekt och ser till att alla bilagor är bifogade innan vi skickar in den.
 • Sköter all kontakt med Skatteverket och ser till att bouppteckningen blir godkänd.

Vad behöver man göra själv?

Ni kommer att behöva hjälpa till med följande uppgifter:

 • Besvara frågor om den avlidnes arvssituation.
 • Bistå med information om den avlidnes anhöriga.
 • Ta fram och fylla i uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Be en utomstående person närvara på förrättningsdagen (förrättningsman).

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på 3 900 kr (inkl moms). Vi tar inget extra betalt för porto, kallelser, beställda dokument eller upprättande av fullmakter och avtal som eventuellt behöver bifogas bouppteckningen.

Vem betalar för bouppteckningen?

Det är den som beställer tjänsten som är betalningsansvarig och kan behöva lägga ut pengar för dödsboets räkning om ni inte kommer åt dödsboets tillgångar. Utlägget reglerar ni senast vid arvskiftet. Kostnader för begravning och bouppteckning är prioriterade skulder vid arvskiftet som betalas innan övriga skulder.

Vad har ni för betalningsvillkor?

Faktura skickas ut till beställaren först när bouppteckningen är inskickad till Skatteverket eller senast 30 dagar efter beställning. Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid beställning sker sedvanlig kreditupplysning av beställaren.

Var ska förrättningen hållas?

Ni bestämmer själva var ni ska vara på förrättningsdagen. Vanligtvis träffas man hemma hos den närmast anhöriga, men det bestämmer ni själva. Om ni inte kommer överens, så är det bouppgivaren som bestämmer. Vi närvarar inte på förrättningsdagen.

Hur sker kommunikationen med er?

All kommunikation sker via webbformulär eller e-post. Information från kund lämnas främst via webbformulär. Kompletterande frågor och ärendeuppdateringar från oss sker via e-post.

Frågor om er bouppteckning lämnar ni via e-post. Kundfrågor är prioriterade och besvaras så fort som möjligt (under kontorstid).

Tar ni emot alla sorters bouppteckningsuppdrag?

Nej, för att kunna hålla ett lågt fast pris tar vi endast emot bouppteckningar där den avlidne var svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Hur lång tid tar bouppteckningen?

Vår handläggningstid varierar beroende på hur avancerad bouppteckningen är och hur snabbt kunden tar fram information. Normalt tar det bara någon dag att förbereda dokumenten inför förrättningsdagen, men om vi t ex behöver beställa dokument eller skapa fullmakter kan det ta några dagar extra. Kallelserna måste sedan skickas ut minst 14 dagar innan förrättningen och Skatteverkets hantering tar ca 1-2 månader beroende på belastningen på det aktuella kontoret. Man får räkna med att det tar totalt ca 2 månader innan bouppteckningen är registrerad och godkänd.

Hjälper ni även till med bodelning och arvskifte?

Nej, vi utför endast bouppteckningar.

Bodelning och arvskifte kan ofta arvingarna utföra själva . Det är privata handlingar som inte behöver registreras hos någon myndighet. Man måste komma överens om hur tillgångarna ska fördelas och sedan upprätta ett dokument som samtliga skriver under. Om man inte kan komma överens, kan man ta hjälp av en skiftesman som hjälper till. Om det ändå inte löser sig, avgörs arvskiftet i domstol.

Kommer ni att ha fullmakt över dödsboet?

Nej, vi har ingen rätt att företräda dödsboet eller hantera dess tillgångar. Vi agerar endast som ingivare och förrättningsman för er bouppteckning.

Var kan jag läsa er villkor?

Villkoren finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Fler frågor eller funderingar?