Beställningsformulär

Fyll i formuläret nedan för att påbörja en bouppteckning!

Pris: 3.900 kr

Vem kan beställa?
Beställaren ska vara den dödsbodelägare som förvaltar den avlidnes egendom (t ex efterlevande maka) eller ha de andra dödsbodelägarnas tillåtelse att representera dödsboet.