guide bouppteckning

Steg-för-Steg-guiden

Med guiden blir du snabbt och enkelt klar med både bouppteckning och arvskifte! De tre första stegen är GRATIS och hjälper dig komma igång med bouppteckningen! Hela guiden beställer du för endast 249 kr! Läs mer och beställ här!

Innehåll

Kundlogin

Vänligen logga in med dina kunduppgifter nedan!

Information

  GRÖNA  uppgifter är viktiga och ska utföras av alla.   GRÅA  uppgifter utförs vid behov.

1. Start

I första steget kommer vi igång med blanketten och fyller i den avlidnes uppgifter!

Kom igång med blanketten

För att följa guiden behöver du Skatteverkets blankett! Du kan välja att antingen fylla i blanketten för hand eller digitalt. Båda sätten är lika korrekta och du väljer det som passar dig bäst. Den främsta fördelen med att fylla i digitalt är att posterna under tillgångar och skulder summeras automatiskt.

Ladda ner blankett

Det är Skatteverket som administrerar och godkänner bouppteckningar. Blanketten skickas normalt ut till den närmast anhöriga tidigast tre veckor efter dödsfallet. Om du inte redan har blanketten eller om du vill fylla i digitalt, behöver du ladda ner blanketten. Klicka på knappen nedan för att komma till Skatteverket och ladda ner blanketten!

När du har blanketten framför dig i pappersform eller i datorn kan du gå vidare med nästa steg!

Dags att börja fylla i blanketten! Det första som ska fyllas i är uppgifter om den avlidne!

Om du redan har fått hem en förifylld blankett från Skatteverket behöver du bara kontrollera att uppgifterna är korrekta och sedan kan du gå vidare till nästa steg.

Instruktioner

 1. Fyll i uppgifter om den avlidne! Uppgifterna fylls i högst upp på första sidan (se exempel nedan).

uppgifter om avliden
Information om fälten:

 • Namn och adress: Fyll i den avlidnes adress – vid dödsfallet. Ofta väljer man att göra en adressändring av praktiska skäl efter dödsfallet, men då behöver man veta att det är den ursprungliga adressen som ska antecknas här.
 • Personnummer: Fyll i den avlidnes personnummer, inklusive de fyra sista siffrorna. Om ni inte kan den avlidnes personnummer, så kan ni få information genom att kontakta Skatteverket.
 • Dödsdag: Fyll i den dag den avlidne avled. Om ni inte vet vilket datum, så kan ni beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket. I dödsfallsintyget framgår det vilken dag den avlidne dog samt vilka som är närmast anhöriga. Du beställer dödsfallsintyget genom att ringa 0771-567 567 och säga ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till en handläggare ELLER genom att fylla i Skatteverket kontaktformulär!
 • Medborgarskap: Fyll i detta fält om den avlidne inte var svensk medborgare.

2. Arvssituation

Här går vi igenom vem eller vilka som ärver samt hur dessa personer ska antecknas i bouppteckningen!

Ta reda på vem eller vilka som ärver

Vilka som ärver och ska kallas till bouppteckningen är något ni behöver ha ordning på i bouppteckningen! I de allra flesta fall vet man vilka det är, men vi rekommenderar att ni dubbelkontrollerar med informationen nedan så att ni inte har missuppfattat något. Att missa någon arvinge kan ge väldigt allvarliga konsekvenser.

Allmän Arvsordning

Arvsordningen är den ordning man ärver i. Man delar in arvsordningen i TRE ARVSKLASSER där den första arvsklassen ärver först.

 • Första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar, dvs barn. Varje barn får lika stor arvslott. Om ett barn är avlidet och efterlämnar egna barn (den avlidnes barnbarn), så ärver de (barnbarnen) arvslotten istället. Barnbarnen delar då på sin förälders arvslott.
 • Andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar. Föräldrarna ärver hälften var. Om båda föräldrarna har avlidit, så ärver deras barn (den avlidnes syskon). Om en av föräldrarna har avlidit, så delar syskonen på den avlidna förälderns arvslott. Om ett syskon har avlidit, så ärver syskonets eventuella barn istället.
 • Tredje arvsklassen är den avlidnes mor- och farföräldrar. Mor- och farföräldrarna ärver en fjärdedel var. Om någon har avlidit, så ärver den personens barn (den avlidnes farbror, faster, morbror eller moster). Om någon avliden mor- eller farförälder inte har barn, så fördelas arvslotten bland övriga mor- och farföräldrar. Om alla mor- och farföräldrar och deras barn har avlidit, så tillfaller arvet Allmänna Arvsfonden. Kusiner ärver inte varandra!

Äktenskap och särkullbarn

Huvudregeln är att makar ärver varandra, vilket medför att arvingarna enligt arvsordningen ovan istället får ärva den efterlevande makan/maken/partnern.

Undantaget är om den avlidne har särkullbarn – dvs barn som den avlidne har tillsammans med någon annan än den efterlevande. Då ärver särkullbarnet istället på direkten. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för sin bonusförälder. Då blir särkullbarnet istället arvinge till bonusföräldern likt ett gemensamt barn.

Om den avlidne har arvingar i första eller andra arvsklassen, så ärver den efterlevande med ”fri förfoganderätt”. Den avlidnes arvingar blir då efterarvingar och ärver sedan den efterlevande. ”Fri förfoganderätt” innebär att det inte finns några garantier att det uppskjutna arvet kommer att finnas kvar om den efterlevande förbrukar arvet. Den efterlevande kan dock inte testamentera bort det uppskjutna arvet.

Om den avlidne endast har arvingar i tredje arvsklassen (mor- eller farföräldrar eller deras barn), så ärver efterlevande makan/maken/partnerns med ”full förfoganderätt”. Den avlidnes arvingar blir då arvlösa och ärver inte den efterlevande.

Sambo

Sambos ärver inte varandra. Den gemensamma samboegendomen kan delas upp i en bodelning om den efterlevande sambon begär det. Om man har underåriga gemensamma barn, så utses en förmyndare som förvaltar barnets arv.

Testamente

Med ett testamente bestämmer man helt själv vem som ska ärva. Ett testamente kan dock inte göra en bröstarvingar (barn, barnbarn, osv) arvlös. Enligt Svensk lag har alltid bröstarvingarna rätt till sin laglott. Laglotten är halva den ordinarie arvslotten. Om ett testamente medför att en bröstarvinges arv blir mindre än laglotten, så behöver bröstarvingen göra ett laglottsyrkande för att få sin laglott.

Om den avlidne bodde utomlands

2005 beslutade EU att det är arvsreglerna i det land den avlidne var bosatt som ska gälla. Det innebär att om den avlidne var bosatt i Spanien vid sin död, så är det spanska arvsregler som gäller. Varje land har egna arvsregler och var den avlidne bosatt utomlands behöver man kontrollera den aktuella situationen extra noggrant.

Vanliga exempel

 • Gift med enbart gemensamma barn
  I detta fall ärver den efterlevande makan/maken/partner. De gemensamma barnen ärver sedan den efterlevande. Den efterlevande ärver med sk ”fri förfoganderätt” vilket innebär att det inte finns några garantier att det uppskjutna arvet kommer att finnas kvar om den efterlevande förbrukar arvet. Den efterlevande kan dock inte testamentera bort det uppskjutna arvet.
 • Gift med enbart särkullbarn
  I detta fall ärver särkullbarnet hela förälderns arv på direkten. Vanligtvis delas parets tillgångar på hälften vid bodelningen och sedan får särkullbarnet och den efterlevande varsin hälft.
 • Gift med ett särkullbarn och ett gemensamma barn
  I detta fall ärver särkullbarnet halva arvet från den avlidne föräldern på direkten och den andra halvan ärver den efterlevande makan/maken/partners. Det gemensamma barnet blir arvinge till den efterlevande.
 • Gift med särkullbarn och testamente med efterlevande som förmånstagare
  Det är vanligt att man som gifta med särkullbarn väljer att skriva testamente med varandra som förmånstagare för att man slippa oroa sig för att behöva sälja det gemensamma hemmet. I dessa fall brukar man skriva att särkullbarnet ärver den efterlevande likt ett gemensamt barn. Särkullbarnet har dock möjligheten att kräva sin laglott (halva arvslotten) på direkten genom ett laglottsyrkande. Särkullbarnet får då ut arv på direkten – men bara hälften.
 • Sambo med gemensamma barn
  I detta fall är det barnen som ärver allt efter föräldern. Om barnen är underåriga, så utses en förmyndare som förvaltar barnets arv.
 • Ogift med en förälder och syskon
  I detta fall ärver både föräldern och syskonen. Den levande föräldern ärver hälften och syskonen delar på den avlidne förälderns del.
 • Ogift utan arvingar
  I detta fall ärver Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer.

Nu är det dags att fylla i de personer som ärver den avlidne och ska kallas till bouppteckningen. Beroende på om den avlidne var gift, sambo eller ogift så behöver man fylla i blanketten lite olika.

OBS! Information om hur du fyller i personer som ärver genom testamente kommer senare i avsnittet om testamente.

Instruktioner

 1. Ta fram sida 1 på blanketten!
 2. Leta upp det exempel (nedan) som gäller för respektive person.
 3. Fyll i blanketten enligt exemplet!

Snabblänkar till exempel

 

Exempel när den avlidne var gift

När den avlidne var gift blir den efterlevande dödsbodelägare och arvingarna enligt arvsordningen (vanligtvis gemensamma barn) blir efterarvingar. Efterarvinge innebär att man är arvinge till den efterlevande makan/maken/partnern. Särkullbarn är dödsbodelägare eftersom de ärver på direkten. Om särkullbarnet väljer att avstå arv blir det istället efterarvinge likt ett gemensamt barn.

Efterlevande maka (denna rad fylls alltid i när den avlidne var gift)

efterlevande maka

Gemensamt barn som arvinge (person 2, ”Stina Johansson” visar hur man skriver om ett av barnen har avlidit)

gemensamma barn

Särkullbarn som arvinge (särkullbarn ärver direkt och är därmed dödsbodelägare)

särkullbarn

Särkullbarn som avstår arv (särkullbarn som avstår arv blir efterarvinge och ärver den efterlevande likt ett gemensamt barn)

särkullbarn arvsavståaende

Förälder, syskon och syskonbarn som arvingar

gift föralder syskon

 

Exempel när den avlidne var sambo

Även om inte efterlevande sambo ärver så ska sambon skrivas upp och kallas till bouppteckningsförrättningen. Om efterlevande sambo begär bodelning ska man kryssa i rutan för dödsbodelägare.

Sambo som inte begärt bodelning (sambo är EJ dödsbodelägare)

sambo utan bodelning

Sambo som begär bodelning (sambo är dödsbodelägare)

sambo med bodelning

 

Exempel när den avlidne var ogift

När den avlidne var ogift är alla arvingar dödsbodelägare. Samtliga personer fylls i under ”Övriga personer som ska vara kallade till bouppteckningsförrättningen”. Översta raden, ”Efterlevande make, registrerad partner eller sambo” fylls inte i.

Barn som arvingar (person 2, ”Stina Johansson” visar hur man skriver om ett av barnen har avlidit)

ogift barn

Förälder, syskon och syskonbarn som arvingar

ogift föralder syskon

3. Speciella situationer

Instruktioner för olika speciella situationer som kan behöva hanteras. Gå igenom alla rubriker och utför de uppgifter ni har behov av i er bouppteckning!

Om den avlidne var gift

Här går vi igenom hur man som särkullbarn går tillväga om man vill avstå sitt arv. När ett särkullbarn avstår arv innebär det att särkullbarnet istället ärver den efterlevande makan/maken/partner likt ett gemensamt barn.

Varför ska man avstå arv som särkullbarn?

När ett gift par endast har gemensamma barn, så är det den efterlevande maken som ärver först och barnen blir efterarvingar. Sedan ärver barnen när den efterlevande maken avlider. Skillnaden när den avlidne har särkullbarn är att det barnet har rätt att få ut sitt arv på direkten. Detta kan i vissa fall skapa problem för den efterlevande då man t ex kan behöva lämna sitt boende om man inte har råd att ”köpa ut” särkullbarnet.

Särkullbarnet kan välja att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make/maka/partner. Särkullbarnet avstår inte arvet definitivt, utan skjuter på arvet och blir istället efterarvinge likt ett gemensamt barn.

Vid särkullbarns arvsavstående får den efterlevande maken/makan/partnern arvet med ”fri förfoganderätt”. Det finns inga garantier att det uppskjutna arvet kommer att finnas kvar om den efterlevande maken förbrukar arvet. Den efterlevande maken kan dock inte testamentera bort det uppskjutna arvet.

Instruktioner

1. Skriv ut och fyll i mallen nedan!

2. Skapa en bestyrkt kopia! En bestyrkt kopia skapar du genom att först kopiera handlingen som vanligt. Därefter skriver du följande för hand på kopian: ”Jag, DITT FÖRNAMN EFTERNAMN intygar att kopian överensstämmer med originalet” – samt din UNDERSKRIFT under texten.

3. Bifoga den bestyrka kopian! Den bestyrka kopian ska bifogas när bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara kopian på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

4. Kontrollera att särkullbarnet är ifyllt som efterarvinge istället för dödsbodelägare enligt bilden nedan (på blankettens första sida)!

efterarvinge

5. Kryssa i rutan ”Särkullbarns avstående till förmån för efterlevande enligt ÄB 3:9” enligt bilden nedan (på blankettens sista sida)!

särkullbarn
6. Bra, då var det klart! Särkullbarnet kommer nu att avstå sitt arv till förmån för efterlevande!

Här går vi igenom hur man som efterlevande maka/make/partner gör om man vill begära jämkning av giftorättsgodset. Att begära jämkning innebär att båda parter behåller sitt giftorättsgods istället för att det delas upp.

Vad innebär det att begära jämkning?

Om den ena maken avlider så ska man utföra en bodelning, eftersom det är ett sätt att avsluta äktenskapet. Det vanliga är att allt giftorättsgods* delas lika, men om den efterlevande begär jämkning, så behåller båda parter sitt giftorättsgods. De övriga dödsbodelägarna kan inte begära jämkning, utan det är endast den efterlevande maken som har den möjligheten.

En jämkning påverkar främst arvsbilden om den avlidne hade särkullbarn. Om den efterlevande har mer tillgångar än den avlidne, så får den avlidnes särkullbarn ett mindre arv om jämkning begärs. Om man endast har gemensamma barn, så blir det ingen skillnad, då de gemensamma barnen ärver den efterlevande maken.

*Tillgångar och skulder är i normalfallet giftorättsgods. De kan även vara enskild egendom om det framgår av testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord. Enskild egendom delas aldrig upp mellan makar.

Instruktioner

1. Skriv ut och fyll i mallen nedan!

2. Skapa en bestyrkt kopia! En bestyrkt kopia skapar du genom att först kopiera handlingen som vanligt. Därefter skriver du följande för hand på kopian: ”Jag, DITT FÖRNAMN EFTERNAMN intygar att kopian överensstämmer med originalet” – samt din UNDERSKRIFT under texten.

3. Bifoga den bestyrka kopian! Den bestyrka kopian ska bifogas när bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara kopian på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

4. Kryssa i rutan ”Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2” enligt bilden nedan (på blankettens sista sida)!

jämkning
5. Bra, då var det klart! Efterlevande kommer nu att få behålla sitt giftorättsgods i samband med bodelningen!

Om den avlidne var sambo

Här går vi igenom hur man som sambo kan begära bodelning av samboegendomen. Att begära bodelning innebär att samboegendomen delas lika.

Vad innebär det att begära bodelning?

När ett äktenskap upphör genom skilsmässa eller dödsfall sker alltid en bodelning. Vid bodelningen delar man upp tillgångarna mellan makarna. När ett samboförhållande upphör, sker endast bodelning om någon av parterna begär det. Vid dödsfall kan endast den efterlevande sambon begära bodelning. Den avlidnes arvingar kan inte begära bodelning.

Vad är samboegendom?

Vid en bodelning för sambos är det endast samboegendomen som ska fördelas. Samboegendom är den gemensamma bostaden som har köpts för gemensamt bruk och bohag. I samboegendomen ingår även skulder kopplade till tillgångarna i egendomen. Samboegendom kan t ex vara hus, bostadsrätter, tomträtter, bolån, möbler, linnen och porslin. Däremot tar man exempelvis inte upp sommarstugor, bilar, cyklar, bankmedel och aktier i en bodelningen för sambos. Tillgångar som har skaffats innan förhållandet inleddes ska inte heller tas med i bodelningen.

Instruktioner

1. Skriv ut och fyll i mallen nedan!

2. Skapa en bestyrkt kopia! En bestyrkt kopia skapar du genom att först kopiera handlingen som vanligt. Därefter skriver du följande för hand på kopian: ”Jag, DITT FÖRNAMN EFTERNAMN intygar att kopian överensstämmer med originalet” – samt din UNDERSKRIFT under texten.

3. Bifoga den bestyrka kopian! Den bestyrka kopian ska bifogas när bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara kopian på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

4. Kontrollera att efterlevande sambo är ifyllt som dödsbodelägare enligt bilden nedan (på blankettens första sida)!

dödsbodelägare

5. Kryssa i rutan ”Sambo begär bodelning” enligt bilden nedan (på blankettens sista sida)!

sambo
6. Kryssa i rutan ”Bodelning för sambor” för all den avlidnes samboegendom! Sätt ett kryss till höger om summan om en post är samboegendom! Information om hur man fyller i olika tillgångar och skulder finns i Steg 3.

sambo bodelning
7. Fyll i efterlevandes sambons samboegendom!
Egendomen fylls i på sida 4 och 5 på blanketten. Information om hur man fyller i olika tillgångar och skulder finns i Steg 3. OBS! Tänk på att det är endast samboegendomen som ska antecknas för den efterlevande sambon!

8. Summera samboegendom separat (summering görs automatiskt om du fyller i digitalt)! Samboegendom summeras längst ner på sidorna 2-5.

sambo begär bodelning
9. Bra, då var det klart!
En bodelning av samboegendomen ska nu ske innan arvskiftet!

Om det finns ett testamente

Här går vi igenom allt man behöver utföra när den avlidne hade skrivit ett testamente. Du får information om vad du behöver göra för att testamentet ska bli giltigt och hur du fyller i blanketten.

Allmänt om testamente

Med ett testamente bestämmer den avlidne vem som ska ärva kvarlåtenskapen. Ett testamente kan göra alla utom bröstarvingar (barn, barnbarn, osv) arvlösa. Enligt svensk lag har alltid bröstarvingarna rätt till sin laglott. Laglotten är halva den ordinarie arvslotten.

Det finns krav för hur ett testamente ska vara utformat. Testamentet ska vara i skriftligt original som är bevittnat av två utomstående personer. I undantagsfall kan ett testamente vara obevittnat eller t o m muntligt. Det kan t ex röra sig om att testatorn blev hastigt sjuk innan han eller hon avled. Om det finns flera testamenten, så är det det nyaste som gäller.

Alla arvingar måste ha godkänt testamentet för att det ska bli giltigt och kunna användas vid arvskiftet. Detta sker i samband med bouppteckningen. Nedan finner ni instruktioner om vad ni behöver göra!

Instruktioner

1. Skapa bestyrkta kopior av testamentet! Börja med att kopiera testamentet. Därefter skriver du följande för hand på kopian: ”Jag, DITT FÖRNAMN EFTERNAMN intygar att kopian överensstämmer med originalet” – samt din UNDERSKRIFT under texten.

2. Delge testamentet till alla! Alla dödsbodelägare måste delges testamentet. Detta kan ske genom att du antingen skickar med en bestyrkt kopia till varje person i kallelsen eller låter alla ta del av testamentet vid förrättningen (om alla närvarar).

3. Se till att alla godkänner eller erkänner testamentet! Alla kallade personer måste godkänna eller erkänna testamentet för att bouppteckningen ska bli godkänd. Ett erkännande innebär att man har tagit del av testamentet, men anser att testamentet är felaktigt. Därefter har personen som anser att det är felaktigt sex månader på sig att klandra testamentet i tingsrätten.

 • Man godkänner testamentet genom att skriva för hand på ledig plats eller baksida. Skriv ”Jag, FÖRNAMN EFTERNAMN, godkänner härmed detta testamente”. Fyll även i ORT, DATUM och slutligen en UNDERSKRIFT.
 • Om någon inte vill godkänna testamentet skriver den istället ”Jag, FÖRNAMN EFTERNAMN, erkänner att jag har tagit emot en kopia av detta testamente” samt fyller i ORT, DATUM och UNDERSKRIFT.

4. Laglottsyrkande (utförs vid behov). Om någon bröstarvinge (barn eller dess barn) till den avlidne får mindre än sin laglott (halva arvslotten), kan den göra ett laglottsyrkande. Då skriver den istället ”Jag, FÖRNAMN EFTERNAMN, godkänner härmed detta testamente. Jag förbehåller samtidigt min rätt till laglott.”.

5. Bifoga testamentet! Den bestyrka kopian/kopiorna av testamentet med godkännanden/erkännanden/laglottsyrkanden ska bifogas när bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara kopian på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

6. Kryssa i rutan ”Testamente”. Sätt kryss enligt bilden nedan (på blankettens sista sida)!
testamente
7. Ta bort personer (utförs vid behov). En person som utesluts genom testamente behöver inte kallas om han eller hon har godkänt testamentet INNAN bouppteckningen. Om en person inte kallas behöver du göra en anteckning i bouppteckningen. Detta gör du genom att anteckna ”NAMN har uteslutits från arv genom testamente” (se bild nedan)
utesluten genom testamente
8. Lägg till personer (utförs vid behov). När det finns ett testamente så kan man behöva lägga till eller ta bort personer. En person ärver genom testamente läggs till som antingen universell testamentstagare (om man ärver en andel) eller legatarie (om man ärver en specifik sak. Om testamentet endast påverkar storleken på arvet för en redan befintlig arvtagare, så fyller man i personen som vanligt (se exempel ovan).

Om det är en juridisk person (t ex ett företaget, föreningen eller stiftelse), så behöver ni ta reda på vem som har rätt att företräda den. Kontakta företaget/föreningen/stiftelse och be dem återkomma med vem som ska kallas från dem. De behöver även ge er en handling som styrker detta. Det kan t ex vara ett registerutdrag från bolagsverket eller ett årsmötesprotokoll för en förening. Handlingen ska sedan bifogas med bouppteckningen.

Universell testamentstagare (person som ärver en andel)

universell testamentstagare

Legatarie (person som ärver en specifik sak) – Personen läggs endast in som anteckning på sista sidan.

legatarie
9. Om det INTE finns några ordinarie arvingar behöver man kalla Allmänna Arvsfonden (utförs vid behov).

Om den avlidne har lämnat ett testamente, men saknar legala arvingar, så måste man även kalla Allmänna Arvsfonden till förrättningsdagen. Eftersom Allmänna arvsfonden hade varit arvingar om det inte fanns ett testamente, så måste de godkänna testamentet för att det ska bli giltigt.

Om du behöver kalla Allmänna Arvsfonder laddar du ner och fyller i blanketten nedan. Därefter fyller du i Allmänna Arvsfonden på bouppteckningsblankettens första sida enligt bilden.

Allmänna Arvsfonden (fyll i under testamentstagarna på förstasidan)

allmänna arvsfonden

10. Bra, då var allt klart med testamentet!

Om den avlidne var änka/änkling

Här går vi igenom vad du behöver göra om den avlidne var änka eller änkling. När den avlidne var änka/änkling kan det finnas arvingar till den tidigare avlidne makan/maken/partnern eller särkullbarn som har avstått arv tidigare till förmån för den nu avlidne. Dessa personer blir nu arvingar och ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

Instruktioner

1. Skaffa fram gamla bouppteckningen! Om ni saknar den gamla bouppteckningen, går den att beställa. Registrerade bouppteckningar är offentliga handlingar och kan beställas från Riksarkivet eller Skatteverket. Ni beställer här:

 • Skatteverket – för personer som dog efter 1 juli 2001. Bouppteckningar från Skatteverket är gratis att beställa.
 • Riksarkivet – personer som dog innan 1 juli 2001. När man beställer från Riksarkivets får man betala en mindre administrativ avgift för kopiering. Om man har ofullständiga uppgifter, behöver man även betala en sökavgift om handläggaren behöver leta.

2. Läs igenom gamla bouppteckningen! Läs igenom den gamla bouppteckningen för att se om det finns några personer som ska kallas till den kommande bouppteckningen. Personer som ska kallas bör vara uppställda som ”efterarvingar” i den gamla bouppteckningen. Vanliga exempel på efterarvingar är gemensamma barn eller särkullbarn som har valt att avstå arv.

3. Fyll i personer (OM det finns efterarvingar i gamla bouppteckningen)! Efterarvingar från gamla bouppteckningen fyller du i  som dödsbodelägare på första sidan på blanketten enligt exemplet nedan.

Arvinge från tidigare avliden maka/make/partner

arvinge tidigare avliden
4. Bifoga bouppteckning (OM tidigare maka/make/partner dog innan 1 juli 2001)!
En kopia av den gamla bouppteckningen ska bifogas när den nya bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara kopian på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

bouppteckning tidigare avliden


5. Bra, då var det klart!

Om någon inte vill ha sitt arv

Här går vi igenom de olika alternativ som finns om en arvinge inte vill ha sitt arv. Läs om de olika alternativen och följ instruktionerna nedan om något av alternativen är aktuellt!

En arvinge eller testamentstagare har alltid möjlighet att neka ett arv. Om man inte vill ha sin del av arvet så kan man välja att avstå, överlåta eller avsäga sig sitt arv. Man kan välja att neka en viss andel, en specifik egendom eller hela sin arvslott. Om man avstår, överlåter eller avsäger hela sitt arv innan bouppteckningen, behöver man inte kallas till förrättningsdagen. Då ska istället eventuell ny mottagare kallas.

Tre olika alternativ

 • Avstå arv innebär att man avstår sin arvslott till förmån för sina legala arvingar. Vid ett arvsavstående får det inte förekomma någon ekonomisk ersättning.
 • Avsäga arv innebär att arvet kommer att fördelas på övriga arvingar enligt arvsordningen. Legala arvingar till den som avsäger sig sitt arv blir därmed lottlösa. En minderårig kan inte avsäga sig sitt arv och en bröstarvinge kan inte avsäga sig sitt arv utan att ha fått skälig ersättning.
 • Överlåta arv innebär att man själv bestämmer vem som ska få ta del av arvet. En överlåtelse kan göras utan eller mot ersättning.

Instruktioner

1. Skriv ut och fyll i aktuell mall nedan!

2. Skapa en bestyrkt kopia! En bestyrkt kopia skapar du genom att först kopiera handlingen som vanligt. Därefter skriver du följande för hand på kopian: ”Jag, DITT FÖRNAMN EFTERNAMN intygar att kopian överensstämmer med originalet” – samt din UNDERSKRIFT under texten.

3. Bifoga den bestyrka kopian! Den bestyrka kopian ska bifogas när bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara kopian på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

4. Kryssa i rutan ”Överlåtelse av arv/arvsavstående/arvsavsägelse” enligt bilden nedan (på blankettens sista sida)!

arvsöverlåtelse
5. Lägg till ny person (OM överlåtelse av arv har skett till person som inte redan var kallad).
Om det har tillkommit en ny person som inte redan var arvinge, så ska den personen fyllas i på blankettens första sida likt bilden nedan.

överlåtelse av arv
6. Bra, då det klart!

Om någon vill anteckna tidigare gåvor

Om någon av arvingarna har fått en större gåva under den avlidnes livstid, så kan man ibland anse att det är ett förskott på arv. Vem som helst av arvingarna kan begära att tidigare gåvor ska antecknas i bouppteckningen. De tidigare gåvorna är något man sedan tar hänsyn till när arvet ska fördelas vid arvskiftet.

Förskott på arv eller ej?

Gåvor till bröstarvingar (barn, barnbarn, osv) ses normalt som förskott på arv och ska antecknas nedan. Lagen anser att arvlåtaren i normalfallet vill att arvet ska fördelas jämnt mellan alla arvingar. Om gåvan inte ska anses som förskott på arv ska detta vara förtydligat i t ex ett testamente eller gåvobrev. Det kan även vara en muntlig överenskommelse, men då kan det vara svårare att bevisa. Om gåvan ges till någon annan än en bröstarvinge gäller det omvända. Då anses inte gåvan vara ett förskott på arv om inget annat anges och ska därmed INTE antecknas. Julklappar och födelsedagspresenter ska i normalfallet INTE antecknas.

OBS! Gåvorna ska tas upp till värdet vid gåvotillfället.

Instruktioner

1. Ladda ner blanketten nedan och skriv ut ett exemplar till varje person!

2. Se till varje person fyller i ett exemplar av blanketten!

3. Bifoga blanketterna! Blanketterna ska bifogas när bouppteckning senare skickas in till Skatteverket. Se till att förvara blanketterna på ett sätt så du inte missar att skicka med den.

4. Kryssa i rutan ”Övriga anteckningar – se nedan” och skriv ”Tidigare gåvor har antecknats i bilaga” enligt bilden nedan (på blankettens sista sida)!

tidigare gåvor
5. Bra, då var det klart!
Nu finns gåvorna antecknade och kan tas med i beräkningarna vid arvskiftet!

4. Tillgångar & Skulder

Information om vilka tillgångar och skulder som ska fyllas i – och hur de ska fyllas i! Följ instruktioner nedan för respektive post!

Allmänt om tillgångar & skulder

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

Så fyller du i olika tillgångar

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

Så fyller du i olika skulder

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

5. Förrättningsmötet

Här går vi igenom vilka förberedelser man behöver göra inför mötet och hur man skapar och skickar kallelser. Till mötet finner du sedan mötesinstruktioner som du även kan skriva ut om ni inte har tillgång till internet på mötesdagen!

Inför förrättningsmötet

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

Så genomför ni mötet

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

6. Kontroll & Skicka in

I detta avsnitt gör vi en sista kontroll att allt är korrekt innan bouppteckningen skickas in.

Kontrolla bouppteckning och bilagor

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

Skicka in eller ändra

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

7. Arvskifte

I detta avsnitt finner du information om vad man behöver göra efter att bouppteckningen har blivit godkänd av Skatteverket! Följ stegen i turordning och var trygg med att du inte missar något!

Så genomför ni arvskiftet

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

OBS! Följande instruktioner är endast tillgängliga för våra kunder! Vänligen logga in eller bli kund!

Tack för att ni valde Bouppteckning.se!