Kunskapsdatabas
Jun 01

Låt oss hjälpa er med bouppteckningen!

Vi hjälper er via distans! Lika bra som en traditionell tjänst, men utan onödiga möten!

Vad händer efter bouppteckningen?

Först skickar man in bouppteckningen till Skatteverket för godkännande. Handläggningstiden brukar vanligtvis vara ca 1-2 månader. Tiden beror på vad de har för belastning på det aktuella kontoret och om ärendet är komplicerat. Om man behöver skicka in en tilläggsbouppteckning eller komplettera, tar det förstås längre tid.

När bouppteckningen är godkänd kan dödsboet avvecklas och arvskifte ske. Detta sker i två eller tre steg. Först betalar man skulder, sedan sker eventuell bodelning och slutligen genomför man själva arvskiftet.

Betala skulder

Det första man måste göra är att betala dödsboets skulder. Begravnings- och bouppteckningsskulder är prioriterade skulder om inte tillgångarna i dödsboet räcker till att betala samtliga skulder. Skulder som inte kan lösas på direkten, exempelvis bolån, kan man hantera senare i arvskiftet.

Bodelning

Därefter sker eventuell bodelning. Bodelning utförs alltid om den avlidne var gift. Om den avlidne var sambo, så utförs bodelning av samboegendomen endast om den efterlevande sambon har begärt det. Det är den efterlevande sambon som bestämmer om bodelning ska utföras eller ej.

Arvskifte

Slutligen utförs arvskiftet. Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare och inget som ska rapporteras till någon myndighet. Om det finns några legat ska dessa delas ut först. Legat är specifika saker eller en summa som den avlidne har testamenterat bort. Därefter fördelas tillgångarna mellan dödsbodelägarna. Samtliga delägare måste godkänna arvskiftet och skriva under avtalet.

När alla arvingar är överens och har godkänt arvskiftet, ska utbetalning ske. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut.

Om man inte kan enas om arvet, kan man ta hjälp av en skiftesman som hjälper till. Om det ändå inte löser sig med skiftesmannen, avgörs arvskiftet i domstol.

Författare

Eva
Eva Sundén
Handläggare på Bouppteckning.se

Om Kunskapsdatabasen

Kunskapsdatabasen på Bouppteckning.se är ett gratis hjälpmedel för dem som vill göra bouppteckningen själva. I kunskapsdatabasen finns frågor och svar om bouppteckningens olika moment. Vi uppdaterar regelbundet med nya artiklar, så tveka inte att kontakta oss om det är någon information ni saknar!