Kunskapsdatabas
Jun 01

Vilka kan vara förrättningsmän?

De utomstående personer som närvarar vid en bouppteckning kallas för förrättningsmän. Förrättningsmännen får inte vara dödsbodelägare, efterarvingar eller ombud för någon av dessa. Det är bouppgivaren som utser vilka som ska vara förrättningsmän.

Vilka kan man välja?

Det ska vara två fysiska personer (män eller kvinnor), dvs inte juridiska personer (företag). Det finns inga formella krav på utbildning eller kunskaper för att vara förrättningsman, men de ska trovärdiga. Om man gör bouppteckningen själv utan professionell hjälp är det ett plus om de även är kunniga i arvsrätt. Det vanliga är att man använder sig av vänner, grannar, partners eller släktingar som inte ärver.

Vad ska förrättningsmännen göra?

Förrättningsmännens uppgift är att kontrollera att allt av betydelse har antecknats i bouppteckningen, t ex om det finns testamente, äktenskapsförord, arvsavstående eller dylikt. Förrättningsmännen ska även kontrollera att skulder är korrekta och att alla tillgångar och värderats på ett korrekt sätt. När de har kontrollerat alla uppgifter, så skriver de under bouppteckningen.

Närvaro på förrättningsdagen

Minst en av förrättningsmännen måste närvara på förrättningsdagen. Om inte båda närvarar, måste den icke närvarande förrättningsmannen i efterhand kontrollera att alla uppgifter är korrekta.

Vill ni ha hjälp?

Ni får en personlig handläggare som ser till att er bouppteckning blir korrekt. Vi vägleder er genom alla moment och besvarar samtliga era frågor! Läs mer!

Författare

Eva
Eva Sundén
Handläggare på Bouppteckning.se

Om Kunskapsdatabasen

Kunskapsdatabasen på Bouppteckning.se är ett gratis hjälpmedel för dem som vill göra bouppteckningen själva. I kunskapsdatabasen finns frågor och svar om bouppteckningens olika moment. Vi uppdaterar regelbundet med nya artiklar, så tveka inte att kontakta oss om det är någon information ni saknar!