Villkor

Allmänna villkor för vår tjänst.

1. Bolaget

Med Bolaget avses företaget Bouppteckning Online Sverige AB, org nr 559014-6956. Bolagets verksamhet innefattar juridisk vägledning av bouppteckning via distans och därmed förenlig verksamhet.

2. Kund

Med kund avses en person som gör en beställning. För att göra en beställning hos Bolaget måste Kunden vara minst 18 år gammal.

3. Tjänsten

3.1 Beskrivning av tjänst
Bolaget erbjuder juridisk vägledning av bouppteckningsärenden via en Steg-för-Steg-guide på webbplatsen Bouppteckning.se. Efter beställning får Kunden tillgång till guiden via privata inloggningsuppgifter.

3.2 Kundens ansvar
Kunden behöver själv utföra praktiska uppgifter. Eventuella kostnader kopplade till Kundens uppgifter bekostas av Kunden.

3,3. Tjänsten begränsningar
Inloggningsuppgifterna är privata och får inte delas med andra.

3.4 Upphörande av tjänst
Tjänsten upphör efter 6 månader. Vid missbruk (se 3.3) har Bolaget rätt att avbryta tjänsten tidigare, utan återbetalning till Kund.

4. Pris och Betalning

4.1 Pris
Priset är fast och inkluderar 6 % moms. Inga andra kostnader tillkommer.

4.2 Betalning
Betalning sker via Klarna. Klarna erbjuder 14 dagars faktura, avbetalning, direkt- och kortbetalning. Utförligare information om Klarnas betalningsvillkor anges via länk i kassan eller via Klarna.

5. Ångerrätt

Ångerrätten är en lagstadgad rättighet och gäller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar från beställningsdatumet. För att utnyttja ångerrätten krävs det att tjänsten inte har påbörjats. Tjänsten anses påbörjad när Kund har loggat in på Bouppteckning.se. När inloggningar har skett kan inte Kunden hävda ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

6. Övrigt

6.1 Personuppgifter
All personlig information förvaras krypterad i våra system. Lämnade uppgifter används vid betalning samt till att skapa ett användarkonto. Efter avslutad period raderas alla användaruppgifter på webbplatsen.

6.2 Ansvar
Kunden ansvarar för att bouppteckningen är korrekt. Bolaget tar inte ansvar för eventuella felaktiga uppgifter i bouppteckningen. Bolaget ersätter inte Kunds eventuella omkostnader som kan uppstå om något inte är korrekt i bouppteckningen.

6.3 Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av domstol enligt svensk lag.