Snabb och enkel bouppteckningstjänst till fast pris! All kommunikation sker via internet och en jurist vägleder er genom alla moment, besvarar era frågor och ser till att bouppteckningen blir korrekt!
ENDAST 2.950 kr!

Varför Bouppteckning.se?

FAST PRIS

Vi har samma låga pris för alla uppdrag. Vi har ingen rörlig kostnad eller några andra tillägg.

SNABBT

Vi startar ert ärende på direkten och ser till att bouppteckningen blir klar så fort som möjligt.

ENKELT

Vi har delat upp processen i små enkla steg med tydliga instruktioner och användarvänliga formulär.

PÅ ERA VILLKOR

Ni behöver inte åka iväg för att träffa oss. Allt sker via internet och ni svarar när det passar er.

TRYGGT

Vi är specialister på bouppteckningar och arbetar metodiskt för att säkerställa att allt blir korrekt.

KORREKTA DOKUMENT

Vi sammanställer bouppteckningen och kallelsebrev samt tillhandahåller specifika avtal vid behov.

Omdömen

Redo att sätta igång?

Frågor & Svar

Hur går det till?

Vi vägleder er genom hela processen och har delat upp bouppteckningens olika moment i enkla steg. Vi ger hela tiden tydliga instruktioner om kommande steg. Ni kan när som helst ställa frågor och få rådgivning kring er bouppteckning. Uppgifter om dödsboet lämnar ni via användarvänliga webbformulär och e-post. Vi kontrollerar att allt är korrekt och sammanställer sedan bouppteckning, kallelser och eventuella övriga dokument.

Vilka tekniska kunskaper bör man ha?

Ni behöver kunna utföra följande:

 • Skicka och ta emot e-post.
 • Fylla i webbformulär.
 • Skriva ut och kopiera dokument.

Formulären är användarvänliga och ni behöver endast ha grundläggande datakunskaper. Vi hjälper självklart även till med teknisk support om ni behöver hjälp!

Vad hjälper ni till med?

Vi hjälper er med bouppteckningens alla moment! Det inkluderar bl a att vi:

 • Vägleder er genom hela processen och ger tydliga instruktioner.
 • Ger råd och besvarar samtliga era frågor.
 • Reder ut er arvssituation och tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen.
 • Sammanställer bouppteckningen så den blir korrekt.
 • Skapar korrekta kallelser.
 • Bistår med mallar, avtal, blanketter och fullmakter vid behov.
 • Kontrollerar att rätt bilagor bifogas.

Vad behöver man göra själv?

Ni kommer att behöva hjälpa till med följande uppgifter:

 • Besvara frågor om den avlidnes arvssituation.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes anhöriga.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Skriva ut, kopiera och posta dokument.
 • Bistå med två förrättningsmän till förrättningsdagen (kan t ex vara vänner, partner eller släktingar som inte ärver).

Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på endast 2.950 kr – oavsett omfattning på uppdraget! Vi har ingen rörlig kostnad eller några andra tillägg, så ni kan vara trygga när ni beställer bouppteckningen hos oss.

Hur kan ni ha så lågt pris?

 • Effektiv process
  Den stora anledningen är att internet gör det möjligt att arbeta mycket mera effektivt. Vi har skapat en tidseffektiv process och kommunikationen sker på ett smidigt sätt där varken vi eller kunden behöver lägga ner tid på långa möten.
 • Inga dyra lokaler eller höga omkostnader
  Vi har inga dyra lokaler eller höga omkostnader som i slutändan hamnar på priset.
 • Kund gör enklare arbete
  Vi tror inte de flesta kunder vill betala för en jurist som skriver ut och postar brev. Därför låter vi kunden göra detta själv med hjälp av tydliga instruktioner från oss.
 • Närvarar inte på förrättningen
  Vi närvarar inte på förrättningen, utan ser till att alla dokument är klara så kunden enkelt kan sköta förrättningen själv.

Vem betalar för bouppteckningen?

Det är dödsboet som betalar för bouppteckningen, dvs man betalar med den avlidnes tillgångar. Kostnader för begravning och bouppteckning är prioriterade skulder vid arvskiftet som betalas innan övriga skulder.

Vad har ni för betalningsvillkor?

Faktura skickas ut först när bouppteckningen är sammanställd. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid beställning sker sedvanlig kreditupplysning av beställaren. Om beställaren har betalningsanmärkningar, måste betalning ske i förskott.

Vad skiljer er tjänst från en traditionell tjänst hos en juristbyrå eller begravningsbyrå?

Den stora skillnaden är att all kommunikation hos oss sker via internet, istället för att man träffas. Vi låter även kunden utföra några enklare uppgifter som att skriva ut, kopiera och posta dokument. De flesta uppgifter (till exempel att skaffa fram uppgifter om tillgångar, skulder och dödsbodelägare) måste även utföras hos en traditionell byrå. I övrigt är det motsvarande slags tjänst där vi vägleder er genom hela processen och ser till att bouppteckningen blir korrekt.

Tar ni emot alla sorters bouppteckningsuppdrag?

Nej, för att kunna hålla ett lågt fast pris tar vi endast emot bouppteckningar där den avlidne var svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Hur lång tid tar bouppteckningen?

Man får räkna med att det tar totalt ca 2 månader innan bouppteckningen är registrerad och godkänd. Vår handläggningstid är ca 2 dagar om kunden har all information om dödsboet redo. Sedan ska kallelser skickas ut minst 14 dagar innan förrättningen. Därefter tar Skatteverkets hantering ca 1-2 månader beroende på belastningen på det aktuella kontoret.

Hjälper ni även till med bodelning och arvskifte?

Nej, vi hjälper endast till med bouppteckningar. Bodelning och arvskifte kan ofta arvingarna utföra själva. Det är privata handlingar som inte behöver registreras hos någon myndighet. Man måste komma överens om hur tillgångarna ska fördelas och sedan upprätta ett dokument som samtliga skriver under.

Kommer ni att ha fullmakt över dödsboet?

Nej, vi har ingen rätt att företräda dödsboet eller hantera dess tillgångar.

Var kan jag läsa era villkor?

Villkoren finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Fler frågor eller funderingar?