bouppteckning online

Vi är experter på bouppteckning och arvskifte via distans! Originalet på nätet sedan 2015 med tusentals nöjda kunder! Välj mellan att få hjälp av jurist eller gör enkelt själv!

Våra tjänster

Jurist online

En personlig jurist hjälper er med allt. Juristen ansvarar för att både bouppteckning och arvskifte blir korrekt utförda. Allt sker via distans och kan utföras oavsett var ni bor i Sverige.

Fast pris: 9.950 kr

Gör själv

Gör enkelt själv med vår digitala guide! Tryggt med stegvisa instruktioner så ni inte missar något viktigt! Välbeprövad med över 25.000 användare och inga förkunskaper behövs!

Fast pris: 1.990 kr

Våra tjänster sker på distans och ALLA moment kan utföras hemifrån. Ni behöver INTE träffas fysiskt.

Jurist online

Ni får en personlig jurist som hjälper er med alla moment. Allt sker via distans enligt era önskemål. Er jurist ansvarar för hela processen och ser till att både bouppteckning och arvskifte blir korrekt utförda.

Tjänsten inkluderar
 • Upprättande av bouppteckning
 • Upprättande av arvskifteshandling
 • Upprättande av eventuella avtal
 • Kallelse till förrättningsmöte
 • Förrättningsmöte via videosamtal
 • Underskrift av två förrättningsmän
 • Utredning av arvssituation
 • Kontakt med Skatteverket
 • Snabba svar på alla era frågor

Intresserad? Kontakta oss så återkommer vi inom 24h!

Fast pris: 9.950 kr
“Vår ambition är att FÖRENKLA bouppteckning och arvskifte med TRYGGA tjänster online som ALLA kan använda!”

Gör själv

Digital guide med superenkel vägledning genom samtliga moment samt alla de mallar och avtal ni behöver! Sätt igång på några minuter och använd guiden fritt i sex månader. Du behöver inga förkunskaper och vår support svarar självklart på frågor om det skulle vara något ni inte förstår i guiden.

Hemifrån

Sätt igång på direkten och gör allt enkelt hemifrån!

I ditt tempo

Följ enkla steg-för-steg-instruktioner i ditt tempo!

Fast pris

Spara tusenlappar och slipp oroa dig för höga timarvoden!

ZZ
Allt ingår

Komplett guide med färdiga mallar, avtal, checklista, m.m.

Experter

Skriven av juridiska experter och alltid uppdaterad!

Tryggt

Välbeprövad med över 25.000 användare sedan 2018!

1.990 kr
klarna
pp

Visste du om att det numera är godkänt att närvara via telefon- eller videosamtal på förrättningsmötet? Perfekt om man inte vill resa eller bor utspridda i landet eller världen!

Omdömen

Så här säger några av våra tidigare kunder..

Frågor & Svar

Svar på vanliga frågor om våra tjänster och bouppteckningen.

Våra tjänster

Ja, det finns inget krav att man använder jurist, utan man kan absolut göra bouppteckningen själv!

Anledningen till att många tror att man inte kan göra själv är att man till mötet måste utse två förrättningsmän. Detta kan låta avancerat, men det är det inte! En förrättningsman – man eller kvinna – är normalt partner, grannar, vänner eller arbetskollegor. Förrättningsmännens uppgift är att kontrollera att allt har blivit korrekt antecknat. Information om vilka som kan vara förrättningsmän och hur man genomför mötet finns tydligt förklarat i vår guide.

I de absolut allra flesta fallen kan ni göra bouppteckning och arvskifte själva med vår digitala guide! Det finns dock ett fåtal fall då det kan vara klokt att låta en jurist hjälpa till med specifika delar eller alla moment.

Man kan behöva ta hjälp:

 • Om man har ett svårtolkat testamente. I vissa fall kan testamenten vara svårtolkade och då kan man behöva juridisk hjälp att reda ut vad som egentligen gäller.
 • Om någon bestrider ett testamente. Om det finns olika åsikter om vem som ska ärva kan man behöva ta hjälp av en jurist för att skydda sina intressen.
 • Om man har väldigt svårt att komma överens. Om man har svårt att enas om hur arvet ska fördelas kan det vara bra att ha en jurist närvarande som kan medla och förklara vad som gäller.
 • Om den avlidne var bosatt utomlands. När den avlidne var bosatt utomlands kan andra arvslagar gälla.
 • Om den avlidne har komplicerade tillgångar. Såsom t ex onoterade företag, fastigheter utomlands, antikviteter, o dy.
 • Om man behöver personlig support – någon som tar ansvar. Ibland går det helt enkelt inte att komma igång när man har mist någon nära. Då kan man behöva ta hjälp och ha någon som ser till att arbetet går framåt. Man behöver dock känna till att även om man tar hjälp av en jurist så behöver man någon av dödsbodelägarna finnas tillgänglig. Man behöver normalt informera om dödsboets tillgångar och skulder samt ta fram underlag.

Om ni känner till all information om dödsboet, dvs arvingar, tillgångar och skulder så kan pappersarbetet vara klart på någon timme! Det normala är dock att det tar längre tid, då man ofta behöver få fram diverse underlag samt diskutera vissa frågor med en jurist eller de andra dödsbodelägarna.

När pappersarbetet är klart genomför man ett möte. Kallelsen till detta möte ska skickas ut minst 2 veckor innan mötesdagen.

Därefter ska Skatteverket godkänna bouppteckningen vilket tar ca 1-2 månader beroende på belastningen på det aktuella skattekontoret.

Slutligen kan arvskiftet ske och eventuella tillgångar kan fördelas enligt överenskommelse.

Du som har fått ansvaret för bouppteckningen har rätt att få hjälp med arbetet! Bouppteckningskostnader kan bekostas av dödsboet och tas upp i bouppteckningen. Samtliga dödsbodelägare har rätt att beställa bouppteckningstjänster för dödsboets räkning. Vid beställning gör valfri person ett utlägg för dödsboet. Utlägget ska sedan återbetalas från dödsboet senast i samband med arvskiftet.

Bouppteckningskostnader och begravningskostnader är en sk “prioriterade skulder”. Detta innebär att kostnaden betalas före alla andra skulder om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att betala samtliga skulder. Man kan således beställa begravnings- och bouppteckningstjänster även om den avlidne har mer skulder än tillgångar. Om det däremot helt saknas tillgångar i dödsboet kan man inte återbetala utlägget och det är då den som har beställt tjänsten som måste stå för kostnaden.

Betalning för vår guide sker tryggt och enkelt via Klarna. Klarna erbjuder 14 dagars faktura, avbetalning, direkt- och kortbetalning. Utförligare information om Klarnas betalningsvillkor anges via länk i kassan eller så kan du läsa dem här!

Betalning för personlig jurist sker via faktura efter förrättningsmötet. Betalningstid 30 dagar.

Inloggningsuppgifterna för vår digitala guide skickas till dig på direkten i ett välkomstmejl!

Om du inte har fått mejlet inom en timme, så rekommenderar vi att du först kontrollerar skräpposten. Hittar du inte mejlet bland skräpposten, så är det bara att höra av dig till vår support!

Uppgifterna ni fyller i vid beställningen av guiden används endast i samband med betalningen och för att skapa ett användarkonto. Efter avslutad period (6 månader) raderas era användaruppgifter från hemsidan.

Uppgifter vi hanterar i samband med vår juristtjänst raderas 3 månader efter ärendet är avslutat.

Företaget bakom Bouppteckning.se är Bouppteckning Online AB (org.nr. 559014-6956). Vi är en juristbyrå på nätet som är specialiserade på bouppteckningar. Läs mer om oss här!

Villkor för vår digitala guide finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Villkor för vår juristtjänst skickas till kund när avtal tecknas för tjänsten.

Om bouppteckning

En bouppteckning måste enligt huvudregeln upprättas när en svensk medborgare eller person som är bosatt i Sverige avlider. Detta är reglerat i lagen och finns beskrivet i Ärvdabalken 20 kap, 1 §.

Undantag från kravet på bouppteckning kan i vissa fall ske om den avlidne inte har någon fastighet och tillgångarna inte täcker begravningskostnaderna. Då kan man istället få göra en dödsboanmälan. Dödsboet behöver i dessa fall vända sig till socialkontoret i kommunen där den avlidne var folkbokförd. Socialkontoret avgör sedan om dödsboet uppfyller kraven för att få göra en dödsboanmälan eller ej.

En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning och ska ske inom två månader från dödsdagen. Blankett får man hos Skatteverket efter godkännande från kommunen.

En godkänd bouppteckning har bl a följande funktioner:

 • Fungerar som en legitimationshandling för dödsboet.
 • Används som underlag för bodelning och arvskifte.
 • Används för att kunna avsluta den avlidnes konton.
 • Används för att kunna ändra lagfart på eventuell fastighet.
 • Underlätta för fordringsägare att bevaka sina intressen.
 • Används i vissa fall som underlag för framtida arvskiften, t ex vid efterarv och för oskiftade dödsbo.

Innan 2005 fungerade även bouppteckningen som underlag för arvsskatt. Numera är arvsskatten slopad och man betalar inte längre skatt på arv eller gåvor.

Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för att bouppteckningen blir utförd. Den person som tar hand om den avlidnes egendom (vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo), har det yttersta ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare.

Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsdagen. Därefter ska handlingarna skickas in inom 1 månad.

Om inte bouppteckningen skickas in i tid kan Skatteverket utföra ett vitesföreläggande. Den som är skyldig att lämna in bouppteckningen får då en uppmaning att skicka in handlingarna inom ett visst datum. Annars får den inlämningsskyldige betala en viss summa. Skatteverket kan även bestämma att någon annan ska utföra bouppteckningen. Denna person får då betalt av dödsboet för att utföra bouppteckningen.

Om Oss

Bouppteckning.se startades med insikten av att bouppteckningsbranschen fortfarande var väldigt traditionell och i behov av att effektiviseras med hjälp av internet. De traditionella tjänsterna kan ofta vara ineffektiva med onödiga möten och papper som ska skickas fram och tillbaka.

Under 2015 började vi erbjuda bouppteckning via distans. Efter några år upplevde vi dock att alla inte var i behov av en större tjänst och mycket väl hade kunnat göra bouppteckningen själva med enklare guidning. Vi bestämde oss därför 2018 att även erbjuda en digital guide som komplement till vår juristtjänst.

Tack vare vår tidigare erfarenhet har vi kunnat skapa en guide som är trygg att använda. Vi vet var det normalt uppstår problem och att det är svårt att komma igång när någon nära anhörig har avlidit. Vi har därför gjort guiden så tydlig som möjligt med små korta steg så man kan förrätta bouppteckningen i sitt eget tempo.

Med vår juristtjänst och digitala guide hoppas vi att fler och fler ska kunna uppleva enkelheten av att göra bouppteckning och arvskifte enkelt hemifrån samtidigt som det känns trygg och säkert.

guide