Vi hjälper er via distans! Lika bra som en traditionell tjänst, men utan onödiga möten!
FAST PRIS 3.900 kr!

Varför Bouppteckning.se?

FAST PRIS

Vi har samma låga pris för alla uppdrag. Vi har ingen rörlig kostnad eller några andra tillägg.

SNABBT

Vi startar ert ärende på direkten och ser till att bouppteckningen blir klar så fort som möjligt.

ENKELT

Vi har delat upp processen i små enkla steg med tydliga instruktioner och användarvänliga formulär.

PÅ ERA VILLKOR

Allt sker i ert tempo. All kommunikation sker via internet och ni svarar när det passar er.

TRYGGT

Vi är specialister på bouppteckningar och arbetar metodiskt för att säkerställa att allt blir korrekt.

KORREKTA DOKUMENT

Vi sammanställer bouppteckningen och kallelsebrev samt tillhandahåller specifika avtal vid behov.

Tidigare kunder

Redo att sätta igång?

Om tjänsten

 • Vi vägleder er via mejl och ni får tydliga instruktioner om vilken information vi behöver från er.
 • Uppgifter lämnar ni via användarvänliga webbformulär och e-post.
 • Ni kan när som helst ställa frågor och få rådgivning kring er bouppteckning.
 • Vi kontrollerar att allt är korrekt och sammanställer sedan bouppteckning, kallelser och eventuella övriga dokument.

Det är enkelt att ta hjälp av oss! Våra formulär är användarvänliga och ni behöver endast ha grundläggande datakunskaper. Vi hjälper självklart även till med teknisk support om det är något ni inte förstår!

Ni bör kunna utföra följande:

 • Skicka och ta emot e-post.
 • Fylla i webbformulär.
 • Skriva ut och kopiera dokument.

Vi hjälper er med bouppteckningens alla moment! Det inkluderar bl a att vi:

 • Vägleder er genom alla moment och ger tydliga instruktioner.
 • Ger råd och besvarar samtliga era frågor.
 • Reder ut er arvssituation och tar reda på vilka som ska kallas till förrättningen.
 • Sammanställer bouppteckningen så den blir korrekt.
 • Skapar korrekta kallelser.
 • Bistår med mallar, avtal, blanketter och fullmakter vid behov.
 • Kontrollerar att rätt bilagor bifogas.

Ni kommer att behöva hjälpa till med följande uppgifter:

 • Besvara frågor om den avlidnes arvssituation.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes anhöriga.
 • Bistå med uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Skriva ut, kopiera och posta dokument.
 • Bistå med två förrättningsmän till förrättningsdagen (kan t ex vara vänner, partner eller släktingar som inte ärver).

Vi har ett fast pris på endast 3.900 kr – oavsett omfattning på uppdraget! Vi har ingen rörlig kostnad eller några andra tillägg, så ni kan vara trygga när ni beställer bouppteckningen hos oss.

Anledningen till att vi hålla ett så lågt pris är att vi har skapat en väldigt tidseffektiv process – utan att dra ner på kvalitén i tjänsten. Vi utför endast bouppteckningsuppdrag och behöver inte växla mellan olika arbetsuppgifter. All kommunikation sker smidigt och varken vi eller kunden behöver lägga ner tid på långa möten. Eftersom vi endast finns på nätet, så behöver vi heller inte ha några dyra lokaler.

Faktura skickas ut när bouppteckningen är sammanställd. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid beställning sker sedvanlig kreditupplysning av beställaren. Det är beställaren som är ansvarig för att betalning sker, men det är dödsboet som ska bekosta bouppteckningen. Om man inte kan betala från dödsboet på direkten, så kan man reglera utlägget i samband med arvskiftet.

Om beställaren har betalningsanmärkningar eller bor utomlands, så behöver tjänsten betalas i förskott.

Nej, tyvärr. För att kunna bibehålla ett lågt fast pris tar vi endast emot bouppteckningar där den avlidne var svensk medborgare och bosatt i Sverige.

Man får räkna med att det tar totalt ca 2 månader innan bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Vår handläggningstid är ca 2 dagar om kunden har all information om dödsboet redo. Därefter bör kallelser skickas ut minst 14 dagar innan förrättningsdagen. Slutligen tar Skatteverkets hantering ca 1-2 månader beroende på hur komplicerat ärendet är och belastningen på det aktuella kontoret.

Nej, vi hjälper endast till med bouppteckningar. Bodelning och arvskifte kan ofta arvingarna utföra själva. Det är privata handlingar som inte behöver registreras hos någon myndighet. Man måste komma överens om hur tillgångarna ska fördelas och sedan upprätta ett dokument som samtliga skriver under.

Nej, vi har ingen rätt att företräda dödsboet eller hantera dess tillgångar.

Villkoren finns i slutet av beställningsformuläret eller via denna länk!

Fler frågor eller funderingar?